יותר ממחצית מהישראלים באוברדראפט

פורסם ב: ייעוץ פיננסי | 0

יותר ממחצית מהישראלים באוברדראפט

נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) חושפים את עומק המצוקה הכלכלית של משקי הבית בישראל. על פי סקר שערכה הלמ"ס בנוגע לבעלות של ישראלים על נכסים פיננסיים, 54%, כלומר יותר ממחצית מהישראלים, היו במצב של משיכת יתר מחשבונם למשך חודש אחד לפחות במהלך השנה.

נמצא כי אצל 34% ממשקי הבית לא היה זה מצב זמני, אלא מציאות קבועה. אותם משקי בית דיווחו כי היו במצב של משיכת יתר למשך 10 חודשים לפחות במהלך אותה שנה.

10% דיווחו על משיכת יתר למשך תקופה של עד 3 חודשים ועוד כ-10% דיווחו כי היו במצב של משיכת יתר בחשבון למשך תקופה של 4-9 חודשים.

ל-6% ממשקי בית נחסם החשבון לפחות פעם אחת בשנה

זאת לא מציאות שצריך להשלים איתה, במשפחה בה רמת ההכנסה למשק הבית היא 10,000 שקלים ומעלה  אין סיבה להגיע למצב בו חיים במינוס ולקוחים הלוואות על הלוואות לסגור את המינוס ומצד שני בעצם להתחפר בו יותר.

קבלת תמונת מצב נוכחית מפורטת ולאחריה בנית תוכנית עבודה פרטנית ועמידה בה – תביא אתכם בחזרה לאיזון כלכלי. הפנמת ערכים של חינוך כלכלי ושמירה עליהם בהמשך תביא את משק הבית שלכם ליציבות וצמיחה.